توضیح پارامتر های وب سرویس اپیلو

چهارشنبه,۹ام بهمن , ۱۳۹۲

هر تابع وب سرویس دارای یک سری از پارامترهای ورودی است که بر اساس آن عملیات مورد نظر انجام شده و خرئجی به عنوان پاسخ برای کاربر بازگردانده می شود.

لیست پارامتر های وب سرویس اپیلو به شرح زیر است:

username: این پارامتر نام کاربری وب سرویس می باشد که در پنل ارسال انبوه در بخش وب سرویس قابل مشاهده است و با نام کاربری پنل متفاوت است.

password: این پارامتر رمز عبور وب سرویس می باشد که در پنل ارسال انبوه در بخش وب سرویس قابل مشاهده است و با رمز عبور پنل متفاوت است.

from: یکی از شماره های اختصاصی پنل شما که در صورت دارا بودن خط اختصاصی در  پنل ارسال انبوه در بخش مدیریت خط قابل مشاهده است.

to: شماره های مقصد که قصد ارسال پیامک به آنها را دارید. شماره های مقصد همان طور که در آدرس بالا مشاهده میکنید باید با کاما (،) از یکدیگر جدا شوند و در صورتی که فقط یک شماره مقصد وجود دارد پارامتر to فقط برابر با شماره مورد نظر خواهد بود.

text: این پارامتر متن پیامک است که به صورت یکسان برای تمامی شماره های مقصد ارسال می شود.

count: تعداد پیامک های دریافتی که حداکثر می تواند ۹۰ باشد